Opmerkelijk Nr. 14

29 april 2024

Uitspraken van Kifid over het op de juiste wijze verstrekken van polisvoorwaarden

Kifid heeft drie soortgelijke klachten van consumenten over het niet of niet op de juiste wijze verstrekken van de polisvoorwaarden. De klagende partijen stelde dat zij niet op de hoogte waren en konden zijn van de polis bepaling op grond waarvan de verzekeraar de schade afwees. Kifid stelde in alle drie de zaken de consument gelijk had en oordeelde dat de verzekeraar zich niet mochten beroepen op de niet bij de verzekerde bekende uitsluiting en alsnog de verzekerde volledig schadeloos moest stellen.
Ook plaatste Kifid een kennisartikel over de uitspraken op de website.
Uitspraak 2023-0988 dd. 23-11-2023
Uitspraak 2024-0125 dd. 12-02-2024
Uitspraak 2024-0157 dd. 22-02-2022
Artikel Kifid van 22 februari 2024 over verstrekken voorwaarden via een duurzame drager

 


Uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch

In de woning van verzekerde vond een gasexplosie plaats. De schade als gevolg van de explosie was zo groot dat de woning snel gesloopt moest worden. Verzekerde claimde de schade bij zijn opstal- en inboedelverzekeraar. Die verzekeraar weigerde de schade te vergoeden omdat de verzekerde werkzaamheden aan de LPG-gastank en/of cv-installatie uitgevoerd heeft terwijl hij daar de deskundigheid niet voor bezat. Verzekerde handelde daarmee in strijd met de wet bij het inrichten van de gastanks en/of cv-installatie en hij handelde roekeloos bij het sleutelen aan die gastank/cv-installatie. De rechtbank en ook het Gerechtshof oordeelde in Hoger beroep dat de verzekeraar de schade terecht heeft afgewezen.
Uitspraak Gerechtshof https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:GHSHE:2024:430
Met dank aan Anita Hol-Bubeck

 


Klant vergat kraan omdat hij pizza ging halen; ASR moet waterschade vergoeden

Met dank aan Monique Gerrits

Uitstel ingangsdatum nieuw systeem voor schadevrije jaren

Tijdens de laatste Expertmeeting hebben we de aanpassing van Bedrijfsregeling 11 Roy-data per 1 juli 2024 besproken.
Op 16 april 2024 heeft het Verbond bekend gemaakt dat het sectorbestuur Schade binnen het Verbond het advies vanuit de projectorganisatie heeft overgenomen om de aanpassing met minimaal een half jaar uit te stellen. De ontwikkeling van hetsysteem heeft vertraging opgelopen, waardoor de voorbereiding van de aansluiting door alle deelnemers op het systeem ook is vertraagd. In de eerstvolgende algemene ledenvergadering 26 juni 2024 wordt een en ander besproken en dan zal op een later moment nieuwe ingangsdatum bekend worden gemaakt.’
Met dank aan Anita Hol-Bubeck

 


Opmerkelijk is een uitgave van Bureau DFO ten behoeve van de leden van de DFO Expertisegroep Schadebehandeling. Leden van deze groep houden zich bij financieel advieskantoren, volmachten en schaderegelingskantoren professioneel bezig met het behandelen van schadedossiers. De activiteiten van de DFO Expertisegroep Schadebehandeling zijn erop gericht om de bovenwettelijke deskundigheid en vaardigheid van deelnemers te verhogen en de profilering van het beroep schadebehandelaar te versterken.

Meer informatie over de DFO Expertisegroep Schadebehandeling: https://www.expertisegroepschade.nl: Secretariaat: Martine Verhagen: Expertisegroep@dfobv.nl of tel. 033 – 254 20 29

Archief

Opmerkelijk Nr. 14

29 april 2024

Meest gelezen artikel:
Uitspraken van Kifid over het op de juiste wijze verstrekken van polisvoorwaarden Kifid heeft drie soortgelijke klachten van consumenten over het niet of niet op de juiste wijze verstrekken van de polisvoorwaarden. De klagende partijen stelde dat zij niet op de hoogte waren en konden zijn van de polis bepaling op grond waarvan de verzekeraar […]

Meer lezen

Opmerkelijk Nr. 13

19 februari 2024

Meest gelezen artikel:
Feit of fabel: u mag niet rijden als u dementie heeft Vorig jaar is een artikel geschreven over het rijden met een arm of been in het gips. Naar aanleiding van dit artikel kwam de vraag hoe het zit met dementie en de ziekte van Alzheimer (of kortweg ‘alzheimer’). Iedereen kent wel iemand in zijn […]

Meer lezen

Opmerkelijk Nr. 12

5 februari 2024

Meest gelezen artikel:
KiFiD uitspraak 2024-0021 10 januari 2024 Verzekerde heeft op zijn woonverzekering dekking voor Kostbaarheden Buitenhuis en daarop meldt hij een schade van een kwijtgeraakt horloge. De expert stelt vast dat de (catalogus)nieuwwaarde van een identiek horloge direct voor de schade € 14.400 was. Verzekeraar vergoedt dit bedrag minus € 100,– eigen risico. Voor dat bedrag […]

Meer lezen

Opmerkelijk Nr. 11

8 januari 2024

Meest gelezen artikel:
Uitspraak van de Hoge Raad van 1 december 2023 ECLI:NL:HR:2023:1674 Een benadeelde is gestruikeld over een zogenaamde biggenrug op een parkeerterrein en liep ernstig letsel op. Het Gerechtshof Den Bosch oordeelde dat de eigenaar van het parkeerterrein niet aansprakelijk was omdat er géén sprake was van een gebrek in het parkeerterrein. De Hoge Raad is […]

Meer lezen

Opmerkelijk Nr. 10

6 december 2023

Meest gelezen artikel:
Wateroverlast in Limburg in 2021 Adfiz heeft een boekwerkje, als PDF te downloaden, uitgebracht over de Wateroverlast in Limburg in 2021. https://www.adfiz.nl/media/6340/adfiz_watersnood-valkenburg-def.pdf   Boekwerk over cyberaanval en de gevolgen Eerder heeft een elektrotechnisch bedrijf Hoppenbrouwers een indrukwekkend boekwerk uitgegeven over een cyberaanval en de gevolgen daarvan voor dit bedrijf. Prachtige weergave van de gevolgen van […]

Meer lezen

Opmerkelijk Nr. 9

6 oktober 2023

Meest gelezen artikel:
Bedrijfsbezoek Dinsdagmiddag 19 september is een aantal van onze leden van de Expertisegroep Schadebehandeling op bedrijfsbezoek geweest bij Nomot in Nieuwegein. Nomot is specialist in het herstellen van nagenoeg alle schaden aan inboedel en opstal. Dit doen zij in opdracht van verzekeringsmaatschappijen, assurantietussenpersonen, bedrijven en particulieren. Directeur Jeroen Gerritsen gaf onze leden een rondleiding door […]

Meer lezen

Opmerkelijk Nr. 8

14 augustus 2023

Meest gelezen artikel:
Wat als de wegbeheerder wel of niet gewaarschuwd heeft Advocaat Iris Cuijpers, advocaat aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht bij Holla Advocaten, geeft in deze bijdrage een helder overzicht over de juridische consequenties voor de aansprakelijkheid van de wegbeheerder indien deze wel, niet of onduidelijk heeft gewaarschuwd voor het feit dat de weginrichting niet voldoet aan wat de […]

Meer lezen

Opmerkelijk Nr. 7

12 juli 2023

Meest gelezen artikel:
Uitspraak KiFiD 2023-0494 Bij een verzekerde met een zogenaamde 1-persoonshuishouden inboedelverzekering worden bij een inbraak diverse goederen ontvreemd. Goederen van verzekerde zelf maar ook sieraden van zijn partner. De partner moest onverwacht op reis en had de sieraden bij verzekerde achter gelaten. De inboedelverzekeraar vergoedt de ontvreemde sieraden van de partner met een waarde (volgens […]

Meer lezen

Opmerkelijk Nr. 6

12 juni 2023

Meest gelezen artikel:
Uitspraak KiFiD 2023-0378 d.d. 17 mei 2023

Meer lezen

Opmerkelijk Nr. 5

8 mei 2023

Meest gelezen artikel:
Hoe zat het ook al weer met het recht op contra-expertise? Afgelopen week heeft de AFM een boete gepubliceerd die is opgelegd aan CAK. Onderdeel van CAK zijn de labels Promovendum en Besured. Eén van de vele aspecten die in dit boetebesluit speelde was het gegeven dat de AFM aan CAK verweet niet correct te […]

Meer lezen